пластырь неткан.фиксир.20х10 Омнификс эластик №1

00001301
1647,86
р.
пластырь неткан.фиксир.20х10 Омнификс эластик №1